Sasaram Ashram

Pilot Baba Temple Sasaram

Buddha Temple Sasaram, 821115 Sasaram, India

ASHRAM IMAGES